Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MVU-Inst-Cat

MVU-Instellingen-Categorieen

MVU-Instellingen-Categorieen
Cursuscode: MVU-Inst-Cat

Het aanbrengen van categorieën

Per seizoen is het mogelijk om categorieën en subcategorieën op te geven. Binnen het seizoen is het niet verstandig deze aan te passen hoewel het niet onmogelijk is, alleen moeten dan alle koppelingen van de seizoenen aan de cursussen worden aangepast. Deze handleiding gaat dus uit van een vooraf bepaalde categorie indeling binnen het seizoen.

Klik voor de invoer van nieuwe categorieën en nieuwe subcategorieën altijd op "(Sub)categorie toevoegen". Voer achtereenvolgens de gewenste categorieën en subcategorieën in en sluit het altijd invoerschermpje met “opslaan”. Een subcategorie wordt altijd gekoppeld aan een eerder ingevoerde bovenliggende categorie. Op elke categorie kan geklikt worden voor wijzigen of verwijderen. Doe dit per categorie en subcategorie, het resultaat ziet er ongeveer zo uit:

Categorie onderhoud.png

Per (sub)categorie kan een vertaling worden gemaakt. Dit is alleen relevant wanneer deze vertalingen worden pas toegepast op de website waar bezoekers kunnen kiezen tussen Nederlands of Engels om te zoeken in het aanbod.

De getoonde lijst is de lijst van het “huidig seizoen”. Ook om de lijst te kunnen maken, moet tijdelijk het seizoen waarin de lijst gemaakt dient te worden als “huidig seizoen” worden aangemerkt. Dit vereist enige oplettendheid in een operationele situatie aangezien een export van cursusgegevens naar een website altijd plaatsvindt op het “huidig seizoen”. Verder in deze handleiding wordt daar dieper op ingegaan.

Volksuniversiteiten die doorlopend het aanbod op de website publiceren (bijvoorbeeld een zomer aanbod in seizoen 1 tegelijk met het najaarsaanbod in seizoen 2), moeten de categorie indeling van die seizoenen gelijk houden omdat het anders op de website door elkaar gaat lopen.

Voor gebruikers van de Twinfield integratie module staat er op deze pagina nog een extra blok met mogelijkheden om de grootboekrekeningen en kostenplaatsen te vullen per subcategorie. Kijk voor uitleg over deze optie op de pagina met de help tekst voor de Integratie met boekhouding.

Vrijdag 1 juni 2018
1 les van 1 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 0,00
20:00 - 21:00

HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3