Bestellijst

Geen bestellingen

Financieële overzichten

Mutatieoverzicht

Het mutatie overzicht is een Excel spreadsheet met een tabblad per betaaltype. Voor het aanmaken kan een datum reeks worden opgegeven zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld per week een overzicht te maken van de transacties in die week.

BTW Overzicht

Dit overzicht geeft binnen de opgegeven periode de verhouding weer tussen de omzet waarop BTW wordt geheven en de omzet die BTW vrijgesteld is. Op basis van deze verhouding kan de BTW verrekening plaatsvinden.

Opbrengst en kosten verdeling

Dit is een Excel export die op basis van de mutaties een inzicht geeft in de verdeling van de kosten en opbrengsten per kalenderjaar.

DCU overzicht

Dit overzicht biedt een Excel bestand waarmee eenvoudig een draaitabel gemaakt kan worden. Soms wilt u de DCU per seizoen zien en soms per kalenderjaar (ivm de opgave naar de bond). De DCU's worden in een seizoen of een kalenderjaar geplaatst aan de hand van de startdatum van de cursus. Voor de duidelijkheid, alle DCU's van die cursus vallen dan in hetzelfde seizoen of cursusjaar. Er is geen uitsplitsing over de seizoen of kalenderjaren heen!Voor een aanvullende instructie hoe u eenvoudig een draaitabel kunt maken. Klik op de youtube link voor een instructiefilm met geluid: http://www.youtube.com/watch?v=oybOdUCKR_o&feature=youtube_gdata_player. (u kunt het YouTube scherm vergroten voor een betere zichtbaarheid)

Management overzicht

In het managent overzicht staan de kosten en opbrengsten binnen het lopend seizoen uitgewerkt. Mede op basis hiervan kan worden beoordeeld welke cursussen door kunnen gaan en welke niet. 

Opbrengsten en kosten per op te geven periode

Een overzicht waarin op basis van de gegeven lessen alle kosten en opbrensten in een op te geven periode worden opgesomd. De periode kan dus ook bijvoorbeeld een kalenderjaar zijn. Er is maar één voorwaarde: de lessen moeten goed ingevuld en bijgehouden zijn.

Kortingen

Het kortingen overzicht is een excel export met alle inschrijvingen waarop een korting van toepassing is.

Locatiekosten

Het overzicht met locatiekosten is een Excel met de locatiekosten voor alle cursussen die doorgaan.