Eerste inrichting zonder aanpassing layout

Bij de eerste oplevering van de website versie 3 is deze opgezet zoals de versie 2 uitvoering ook was. De layout is nagenoeg gelijk. Als dit voor jou goed is, dan volstaat het om de content over te zetten van de huidige naar de nieuwe site waarna de site getest kan worden en daarna in productie genomen kan worden. Deze handleiding gaat over dit omzetten van de huidige site naar het nieuwe D9 systeem.

Let op: Als je een heel andere layout wilt maken, doe dat dan eerst aan de hand van die specifieke handleiding omdat bij een andere layout wellicht ook beeldmateriaal van een ander formaat nodig is.

Als de nieuwe site wordt opgeleverd, dan zie je een homepage zoals deze:

Dit moet een site gaan worden door alle ontbrekende content toe te voegen. Als je op de nieuwe site dezelfde plaatjes wilt gebruiken zoals op de oude, dan is het makkelijker om eerst alle plaatjes die je opnieuw wilt gebruiken te downloaden naar je PC (mocht je ze daar niet meer hebben). Zet ze bij elkaar in een mapje zodat je ze makkelijk op het juiste moment kan uploaden.


Log eerst in met de inloggegevens zoals je die ook gebruikt op de huidige site. Als je bent ingelogd zie je dit menu:


We werken nu van boven naar beneden om de homepage van content te voorzien:

Logo en favicon plaatsen

  1. Ga naar Beheren->Dashboard
  2. Ga naar de Thema-instellingen
  3. Bij Logo-afbeelding kan je jouw eigen logo uploaden door het bestand te kiezen van je PC
  4. Doe dit eventueel ook voor je favicon. Maak wel eerst een favicon bestand aan van de juiste afmetingen. Als je niet weet wat een favicon is, lees er dan over op WikiPedia
  5. Sla de instellingen op.

PS: Als je de bestaande plaatjes wilt hergebruiken, dan kunnen wij ze in bulk voor je downloaden van de huidige site en naar je toesturen. Maar voor dat verzoek aub een support ticket aan. 


Sliders opbouwen

De volgende stap is het toevoegen de sliders in het header gebied. Op de hierboven weergegeven schermafdruk staat 'Bewerken' net boven het woord 'Welkom'. Klik op bewerken. Je krijgt nu de indeling van de homepage te zien:

Hier staan de 5 hoofdgebieden die je één voor één kan bewerken door op de knop bewerken te klikken of je kan ze allemaal tegelijk bewerken door op Alles bewerken te klikken. Je kan ook de hoofdgebieden in volgorde op de homepage aanpassen door ze naar de gewenste positie te slepen. Vergeet niet de instellingen op te slaan als je iets hebt aangepast. 

Als je het banner gebied openklapt, dan zie je dit:

Voeg nu een slide toe met de knop) voren. Je kan hier meerdere sliders toevoegen. De hoogte staat standaard op 175 pixels. De oude hoogte was 560 pixels. Dus als je de oude hoogte wilt aanhouden, vervang deze instelling. Verder kan je hier de USP's invullen. Door items toe te voegen kan je er een aantal plaatsen in het header gebied zoals in het voorbeeld hier onder.

De sliders draaien nu in de header en de USP's staan in de blauwe balk.


Welkom tekst en categorie blokken

Onder de USP's staat het gebied met de welkomtekst, de uitgelichte cursussen en de categorieblokken. Om de tekst aan te passen klap je dit gebied open tot de 'simple text widget' waar de tekst in staat.

LET OP: In simple text (en ook in 'Eenvoudige pagina's) kan je geen stijl aanpassen of plaatjes invoegen. Dat je geen plaatjes kan invoegen is omdat ze dan niet schaalbaar zijn en dus niet responsive (heel belangrijk voor de ervaring op de mobiel en de vindbaarheid in Google). Dat je geen stijl kan opmaken is omdat je anders de algemene stijl instellingen zou overschrijven. Die instellingen zijn toegankelijjk via het dashboard. 

De blokken met de categorie verwijzingen heten tegenwoordig Info Tiles. Dus als je die wilt toevoegen, dan ga je naar Inhoud->Inhoud toevoegen->Info tiles en kies je de categorie die je wilt weergeven. Het plaatje komt nog steeds uit de administratie zoals dat gebruikelijk was:


Nieuws

De algemene tekst bij het nieuws kan je ook weer vinden door het gebied open te klappen en te bewerken. Het nieuws item zelf wordt toegevoegd via inhoud->nieuwe inhoud en dan een nieuws item toevoegen waarna die op de homepage ook wordt weergeven.

Agenda

De agenda wordt automatisch opgebouwd bij het importeren. Zodra cursussen nog moeten starten worden ze op de homepage in de agenda weergegeven. Uiteraard alleen als dit in de administratie is aangegeven.

Referenties

De referenties werken voorlopig nog net zoals op de oude site. Het zijn items die bij inhoud inhoud toevoegen aangemaakt kunnen worden en dan weergegeven worden in het referentieblok. Dit zal nog veranderen zodra de VU's met review providers beginnen. Dit blok kan van de homepage worden verwijderd door het uit het lijstje te verwijderen. Klik op de drie puntjes aan het eind van de regel en kies verwijder.

Footer toevoegen

Een footer kan je op twee manieren maken. Stel dat je een footer wilt maken die alllen op de home page staat. Dan zou je die als Landingspagina sectie kunnen toevoegen onderaan het lijstje met dezelfde secties die er al zijn. Kies dan 'Widget toevoegen' en kies 'Landingspagina sectie'. Dan heb je het gebied al benoemd.

LET OP: De widget 'Landingspagina sectie' heeft de bijzondere eigenschap dat die een vaste, instelbare breedte heeft. Zeker op de homepage wil je dat alle gebieden (wellicht behalve de slider en de footer) even breed blijven, ook op brede schermen. Dan kies je eerst de widget 'Landingspagina sectie' waarbinnen je de keuze maakt voor een van de overigen indelingen. Bijvoorbeeld 2, 3 of 4 kolommen en daarin weer een pagina oid. Je kan ook de pagina direct binnen de 'Landingspagina sectie' zetten, dan toont die pagina over de volledige breedte van de 'Landingspagina sectie'.

Stel dat je dat doet en je zet links bijvoorbeeld een widget van het type 'Blok' waarbij je het blok 'Social Media block' kiest en je zet rechts gewone tekst. Verder stel je de achtergrond in op de kleur blauw (kan je kiezen met de instelling bij 'Achtergrond') en je stelt de transparancy ('ondoorzichtigheid') in op 0,2 (dit moet een waarde zijn van 0 (totaal doorzichtig) tot 1 (totaal ondoorzichtig), dan komt het er zo uit te zien:

Deze footer staat echter allleen op de homepage omdat je hem daar hebt benoemd. Als je een footer wilt die op al je pagina's komt, dan ga je anders te werk. Je maakt dan eerst een Uitgebreide pagina aan en die koppel je daarna op je site. Hoe dat gaat leggen we verder uit bij de beschrijving van het aanmaken van een Uitgebreide pagina.

Hiermee zijn alle gebieden op de homepage benoemd en gevuld. Ga nu door naar het toevoegen van de statische content.