Nieuwsbrief

E-mailadres van de abonnee.
Schrijf in voor de nieuwsbrief

Status nieuwe administratie

Image
Schermafbeelding van het inlogscherm van de nieuwe admin

Er zijn inmiddels drie organisaties die met de nieuwe administratie in productie zijn en er zijn bijna drieduizend inschrijven binnengehaald en verwerkt. Als je de functionaliteit vandaag vergelijkt tussen de huidige en de nieuwe administratie, dan is ruim 95% van alles wat in de huidige admin al kon terug te vinden in de nieuwe admin, maar er is ook veel nieuwe functionaliteit die in de huidige admin nog niet zat. 

Dan is dus de vraag: waarom zitten jullie nog niet allemaal op de nieuwe admin? Dat heeft helaas een paar eenvoudige redenen. Ten eerste kan de nieuwe admin alleen met de nieuwe website werken. De manier waarop de koppeling van de inschrijvingen werkt is gemoderniseerd en gebruikt nu een heuse 'API', iets wat de huidige admin niet eens heeft. Maar dat houdt dus ook in dat de omschakeling naar de nieuwe admin pas kan plaatsvinden nadat je bent omgeschakeld naar de nieuwe site. En aangezien het de bedoeling was dat die sites al lang overgezet zouden zijn, loopt de planning nog niet helemaal zoals voorzien. 

En daar ligt dus de tweede reden, door alle verrassingen bij de site ontwikkeling is daarbij de nodige vertraging opgelopen. Ik vergeet zelf soms hoeveel functionaliteit er in de vele jaren is ingebouwd in de combinatie van admin en site. De vertraging gaan we nu wel weer inlopen, maar onze planning was: in het voorjaar alle sites en dan in het najaar iedereen naar de nieuwe admin. Als het een schuift, dan schuift het ander mee helaas. Het hangt ook samen met de beschikbare capaciteit. Voor de normale dagelijkse dingen hebben we voldoende capaciteit, maar twee projecten daar tegelijk naast uitvoeren mét wat verrassingen is gewoon wat te veel hooi op de vork gebleken. Waarvoor excuses uiteraard, maar we blijven overtuigd van het beoogde eindresultaat. De klanten die met de combinatie van nieuwe site en nieuwe admin werken zijn er erg blij mee. Dat geeft ons de energie om er de schouders onder te houden.