Sjablonen

De standaard sjablonen zijn automatisch gekoppeld aan de juiste selectie van personen die de melding obv het sjabloon moeten krijgen. Zo zal de bevestiging van inschrijving naar een cursist gaan en informatie over de voortgang van de cursus gaat naar een docent. 

Zodra u zelf een sjabloon maakt,  moet u aangeven naar welke groep van personen deze gebruikt gaat worden. Deze keuze regelt de positie waar u het betreffende sjabloon kunt toepassen, maar ook welke vervangingswaarden mogelijk zijn. Een vrije mail naar een persoon hoeft immers niet perse over een aanmelding te gaan. Maar dat kan wel. En daar heeft deze indeling mee te maken.

Bij het aanmaken van het sjabloon geeft u het dus eerst een titel en kiest u vervolgens uit:

  1. Geen: Indien u dit sjabloon alleen bij de vrije mails wilt gebruiken, kiest u 'Geen'
  2. Email een persoon: Indien u het sjabloon wilt sturen naar personen niet op basis van hun eventuele aanmeldigen, dan kiest u dit type. 
  3. Email een persoon vanuit een cursus/inschrijving: Als het sjabloon wordt toegepast in de context van een aanmelding, dan kiest u dit type.
  4. Email een docent vanuit een cursus/inschrijving: Indien het sjabloon bedoeld is voor een docent in de context van de door de docent gegeven cursus, dan kiest u dit type.

Zodra u een sjabloontitel heeft gemaakt, verschijnt deze in de lijst. Bijvoorbeeld het sjabloon met titel 'Uitleg' van het type #3 zoals hiervoor aangegeven:

De volgende iconen zijn beschikbaar:

  1. De vlag: voer de inhoud van het sjabloon in, eventueel in het Nederlands én het Engels. 
  2. Kopieer: Maak een kopie van dit sjabloon
  3. Edit: Pas de titel eventueel aan of vertaal de titel. Ook is hier het type aan te passen. LET OP: Indien het type wordt aangepast kan het zijn dat de vervangingscodes niet meer beschikbaar zijn voor dat type en dus niet meer werken!
  4. Delete: Verwijder het sjabloon uit de lijst.

De opties 2, 3 en 4 wijzen zichzelf. Optie 1 wordt hier nader toegelicht:

Zodra de editor wordt geopend, verschijnt een scherm zoals hieronder:

De in het sjabloon beschikbare codes staan rechts en ze zijn te gebruiken in het invoerscherm links. Stel nu dat u 'Beste Ron' wilt invoeren in het sjabloon en 'Ron' moet uit de database komen. Doe dan het volgende:

Type Beste met 2 spaties er achter (dit omdat een van de spaties bij het opslaan vervalt, vraag mij niet waarom). Klik dan op de rechtermuis knop. Het getoonde lijstje wordt zichtbaar. Kies 'Persoon' (omdat u een voornaam wilt invoegen) en kies {{persoon.voornaam}}. Dat wordt dan in het sjabloon ingevoegd. Sla het sjaboon op. Zou dit sjabloon nu worden gebruik om het te verzenden aan een cursist, dan zou tijdens het verzenden 'Beste Ron' worden ingevuld (mits Ron bij de persoon staat ingevuld uiteraard). Dit geldt voor alle invoer codes voor personen, cursussen en inschrijvingen. 

Repeterende informatie

Er zijn ook nog opties voor repeterende blokken. Die zijn er voor docenten, betalingen en locaties. Omdat docenten, locaties en betalingen (van cursisten ontvangen bedragen) méér dan 1 kunnen zijn per cursus of inschrijving, zijn dit repeterende blokken. Als in een sjabloon dus gegevens van een docent moeten komen, dan moeten die in een repeterend blok worden geplaatst. Ook als u alleen maar cursussen heeft waarop altijd maar 1 docent zit. Zo'n blok voegt dan zoiets toe:

{% for persoon in docenten %}
{{ persoon.volledige_naam }}
{% endfor %}

De volledige naam staat hier al op de juiste plek, maar die kunt u vervangen door de andere mogelijke invoeg opties voor docentinformatie. De opening {% for persoon in docenten %} en de afsluiting {% endfor %} moet u zo laten, die vormen de afbekening van de eventuele repetitie indien meedere docenten voorkomen. 

Stel dat dus deze tekst in het sjabloon staat:

Beste {{ persoon.voornaam }}

Jouw docenten op deze cursus:

{% for persoon in docenten %}
{{ persoon.volledige_naam }}
{% endfor %}

Dan zou deze tekst in de mail komen (indien de achternamen van de docenten respectievelijk docent en docent 2 waren geweest en ze beide Ron heten):

Beste Ron

Jouw docenten op deze cursus:

Ron Docent

Ron Docent 2

Het bovenstaande geldt dus ook voor de betalingen en de lokaties. 

Conditionele informatie

Als u nog verder wilt gaan, dan zijn er ook condities mogelijk. Op dit moment is er één speciefieke conditie beschikbaar: Inschrjiving saldo 0 of niet. Zie het volgende voorbeeld, stel dat dit in het sjabloon staat:

Saldo: {{ inschrijving.saldo }}

{% if inschrijving.saldo > 0 %}U moet nog EUR {{ inschrijving.bedrag_open }} betalen!{% endif %}
{% if inschrijving.saldo 0 %}U heeft teveel betaald, we maken het teveel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk naar u over.{% endif %}
{% if inschrijving.saldo == 0 %}U heeft betaald, dank u!{% endif %}

Indien het saldo 0 zou zijn op de inschrijving, dan komt als gevolg van het bovenstaande dit in de mail:

Saldo: 0
U heeft betaald, dank u!