Administratie

In de basis module van MijnVolksuniversiteit.nl, de administratie, worden gegevens vastgelegd met betrekking tot de cursussen (incl. boeken, plaatjes, links e.d.), de locaties en lokalen en personen die een bepaalde betrokkenheid hebben bij de volksuniversiteit zoals cursisten, docenten, bestuursleden, vrijwilligers, enz. 

Vanuit die registratie werkt de administratie dagelijks met alle handelingen rond inschrijvingen waaronder de bevestigingen (automatisch per mail of via post) en de betalingen (incasso’s, terugbetalingen en docentenbetalingen via het SEPA-formaat). Ook wordt vanuit de administratie de website geactualiseerd en worden de inschrijvingen die daar plaats vinden ingelezen. Veel handelingen worden door MijnVolksuniversiteit.nl geautomatiseerd uitgevoerd wat resulteert in een aanzienlijke tijdbesparing.

Daarnaast zijn er vele ondersteunende functies aanwezig zoals overzichten, Excel exports, kostprijs calculatie enz.