Digitaal Leerplatform (DLP)

Met ingang van het seizoen 2016-2017 biedt MijnVolksuniversiteit.nl nu ook een volledig ge├»ntegreerd digitaal leerplatform (DLP). Verschillende MijnVU klanten hebben verzocht om een oplossing te realiseren die de administratieve belasting voor de VU bij het gebruik van elektronische leeromgeving aanzienlijk kan verlagen. Daarnaast zou het DLP ook voor docenten eenvoudiger moeten zijn om bijvoorbeeld lesmateriaal te koppelen aan een te geven cursus of het materiaal eenvoudig tussen cursussen of lessen te verplaatsen. 

Het uitgangspunt is een "portal" dat de toegang voor docenten en cursisten faciliteert. Vanuit de MijnVU administratie worden cursussen "aangezet" voor gebruik op het leerplatform waarna de docent toegang krijgt tot zijn/haar cursussen. De docent kopieert eerder voorbereide sjablonen met lesmateriaal aan de cursus die hij/zij gaat verzorgen. De cursist kan inloggen en kennis nemen van het cursusmateriaal. 

Verder zijn mogelijkheden voorzien om de agenda's van docenten en cursisten te voorzien de juiste lesdata, de aanwezigheidsregistratie digitaal te ondersteunen, onderling te communiceren en, indien nodig, huiswerk klaar te zetten maar dit ook eenvoudig weer in te leveren en aan de docent te geven.

Het DLP is met nadruk gebouwd om het eenvoudig bedienbaar te maken voor de VU, de docent en cursist. In het eerste seizoen wordt voorzien in functionaliteit die is bepaald in samenwerking met de eerste gebruikers, de VU's van Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Gedurende het eerste seizoen wordt bepaald in welke richting het DLP zich verder zal ontwikkelen. Het Digitaal Leerplatform is overigens ook beschikbaar voor alle andere Volksuniversiteiten die er mee aan de slag willen. 

Tenslotte is voor het DLP een aantrekkelijke prijsstelling opgezet waardoor het digitaal leerplatform voor grote en kleine VU's toegankelijk is. Het DLP is net als de andere modules een percentage toeslag op het basis abonnement waardoor het per cursist betaalbaar blijft, maar belangrijker nog, volledig calculeerbaar. U betaalt immers alleen voor echte deelnemers.